Samværspolitik

1. Formål

1.1
Når mange mennesker skal være fælles om at være med i en skytteforening er det rimeligt at have nogle spilleregler (adfærdsnormer) for at alle medlemmer og andre (forældre til børn bl.a.) kan have en god oplevelse gennem foreningens virke.

1.2
Meget beror på sund fornuft og alt kan ikke nedskrives, men alligevel finder foreningen det rigtigt at nedskrive nogle af de principper, der er gældende for samværet i foreningen.
Ved at nedskrive principperne og ved at de er tilgængelige for alle, skabes fokus på emnet.
Derfor har bestyrelsen formuleret en samværspolitik.

2. Omgangstone

2.1
Mobning er uacceptabelt.
Sjofle bemærkninger og nedgørende kommentarer accepteres derfor ikke, og det gælder såvel ledere som medlemmerne indbyrdes.
En ordentlig omgangstone gælder ikke kun internt i foreningen, men også overfor andre, f.eks. ved stævner og udekampe.
Der skal altid vises respekt overfor andre.
Foreningens medlemmer skal altid være repræsentant for de værdier, skytteforeningen står for.

3. Adfærdsregler

3.1
Der skal altid vises respekt for det enkelte medlems selvværd.

3.2
På ture med overnatning skal der mindst være 2 ledere med.

3.3
Ledere, forældre og skytter skal ved kørsel med andre i foreningens regi udvise god adfærd.

3.4
For at forebygge tyveri, bør der altid tilbydes opbevaring af værdigenstande. Dyrt tøj eller udstyr bør skytten selv tage vare på.

4. Alkohol, doping, rygning

4.1
Alkohol og skydning hører ikke sammen.
Før og under skydning bør der derfor ikke indtages alkohol.
Efter skydning er det i orden at "få en øl sammen", men man skal altid vise respekt for andre.
Der må ikke serveres alkohol for unge under 18 år.

4.2
Foreningens medlemmer er gennem sit medlemskab af De Danske Skytteforeninger underlagt de til enhver tid gældende dopingregler, og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol.

4.3
I foreningen er der både rygere og ikke-rygere. Rygning i opholdslokaler skal foregå hensynsfuldt. Der må aldrig ryges på selve standpladsområdet/skydebanen.

5. Seksuelle krænkelser

5.1
Det er altid vigtigt at respektere andres blufærdighed.

5.2
Foreningen tjekker alle ledere og instruktører, uanset om de hjælper voksne eller børn under 15 år. Dette gøres gennem indhentelse af den såkaldte "Børneattest" i kriminalregistret. Dette gøres efter de lovbestmte regler herom.

5.3
Det er vigtigt, at der gribes ind overfor upasende adfærd. Oplever man noget sådant, skal man straks kontakte et bestyreslesmedlem, der så vil tage sig af det videre.
Hvis der konstateres overgreb eller begrundet mistanke om overgreb, kontakter bestyrelsen sin hovedorganisation, De Danske Skytteforinger, for at få råd og vejledning om hvordan sagen videre håndteres.

5.4
Det er efter lovgivningen ikke tilladt for en leder at have et forhold til et medlem under 18 år - heller ikke for den 19-årige træner og den 17-årige skytte.
Hvis noget sådant opstår skal bestyrelsen sikre, at den 19-årige ikke er leder for den 17-årige skytte.

6. Konsekvenser af overtrædelse af samværsreglerne

6.1
Det er bestyrelsen der fastsætter samværsreglerne, og det er også bestyrelsen der tager stilling til konsekvenserne, hvis der konstateres brud på reglerne.
Den ansvarlige leder kan i første omgang træffe de nødvendige forholdsregler.
Sanktioner i den enkelte sag skal altid afpasses efter forseelsens betydning.


                                                Bestyrelsen

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 17:35

Det kan i godt, der skydes ikke formiddag

04.10 | 07:10

Hej !
Kan man passere ved Sluse møllen tors. D. 7. Okt mellem 10.30 og 11.30 .
Vandretur med DVL
Vh Hanne Kjemtrup

26.02 | 19:39

Vi mangler resultater fra 2019 lis Lumby

05.11 | 12:59

Hej hvad skyder i enlig med udover cal 22 !!!!